Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

De VGRGN registreert en verwerkt alleen de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich als lid of donateur aanmeldt. Dat doet u bij het secretariaat met een schriftelijk verzoek of via een e-mail. Ook kunt u deze gegevens zelf rechtstreeks op de website invoeren. Dit verdient de voorkeur.

De VGRGN gebruikt deze gegevens in haar ledenadministratie teneinde:

  • Te kunnen vaststellen of uw lidmaatschap / donateurschap in overeenstemming is met de statuten.
  • U uitnodigingen te kunnen sturen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals Algemene Ledenvergaderingen en georganiseerde activiteiten.
  • U te kunnen bereiken voor overige verenigingsdoeleinden.
  • De contributie en de kosten van eventuele georganiseerde verenigings activiteiten af te handelen.

    Media

Mocht u afbeeldingen toesturen of uploaden, bijv. een profielfoto,  dan moet u voorkomen dat hierin GPS locatie gegevens staan opgenomen. Moderne toestellen voorzien namelijk in de mogelijkheid deze gegevens bij de foto vast te leggen, zodat te achterhalen is waar de foto is genomen. Let er dus op dat deze instelling is uitgeschakeld. Bezoekers van de website, die daartoe gerechtigd zijn,  kunnen deze afbeeldingen downloaden en dan de locatiegegevens inzien als die daarbij zijn opgenomen.

Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens.

U hebt het recht op inzage, aanpassing/correctie en, bij beëindiging van uw lidmaatschap of donateurschap, op verwijdering van uw gegevens.
U kunt dat schriftelijk, per e-mail of via de website doen.
Op de website kunt u zelf direct uw eigen gegevens aanpassen. Indien u bij beëindiging van het lidmaatschap / donateurschap geen verplichtingen meer heeft naar de vereniging, dan worden uw gegevens verwijderd bij eerste gelegenheid. Heeft u bij beëindiging van het lidmaatschap / donateurschap nog wel verplichtingen naar de vereniging, dan worden uw gegevens verwijderd bij vereffening of nadat een regeling met u is getroffen. (Persoons)gegevens die fiscaal dienen te worden bewaard, bewaren we tot het einde van de geldende fiscale termijn.  De vereniging hanteert nadien geen bewaartermijn van uw gegevens.

Zorgvuldig beheer gegevens.

De VGRGN gaat zorgvuldig met uw gegevens om en past hiertoe geëigende technische en organisatorische middelen toe om het verlies of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De VGRGN geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij noodzakelijk i.v.m. verenigingsactiviteiten. In dat geval echter uitsluitend met uw toestemming.

Reacties, cookies en bezoekgedrag.

Het achterlaten van reacties op de website is niet gefaciliteerd. De site van de VGRGN maakt geen gebruik van cookies en registreert geen bezoekersinfo.

Contact

Vragen en opmerkingen kunt u op de site doorgeven via het tabblad ‘Contact’.  Het bericht dat u daar doorgeeft wordt vervolgens via e-mail doorgestuurd naar het secretariaat en daarna van de site verwijderd. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar het secretariaat mailen.

Wijziging Privacy verklaring.

De VGRGN behoudt zich het recht voor wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

Vragen en klachten

Heeft u vragen of klachten, bijvoorbeeld over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag zodat wij u verder kunnen helpen. U kunt daartoe contact opnemen met het secretariaat van de vereniging. Voor klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder.

Vereniging van Gepensioneerden van de Randstad Groep Nederland (VGRGN) Newtonlaan 39
5252 CH Vlijmen
info@vgrgn.nl

Versie mei 2018