Actueel

Actueel

Bernard van Praag, Henk Hemmers, “Individuele potjes en de doorsneesystematiek nader beschouwd: Bezint eer ge begint”,
Me Judice, 5 maart 2019.

Altijd actueel
Indien u meerdere uitkeringen ontvangt, bijv. naast AOW aanvullende pensioen(en). kan het zijn dat u belasting moet bjbetalen via een aanslag Inkomstenbelasting.
https://vgrgn.nl/wp-content/uploads/2019/04/Eventueel-bijbetalen-belasting-bij-meerdere-uitkeringen.pdf

Altijd actueel: Pensioenthermometer & pensioenvergelijker van Aon Hewitt. De pensioenthermometer houdt sinds 2008 de financiële positie van het gemiddelde Nederlands pensioenfonds bij. De pensioenthermometer is daarmee een benchmark voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Op basis van actuele rentes en ontwikkelingen op de beurzen wordt dagelijks de dekkingsgraad vastgesteld.