Wie zijn wij

De Vereniging Gepensioneerden van de Randstad Groep Nederland is de belangenbehartiger voor de gepensioneerde werknemers van de werkmaatschappijen van de Randstad Groep Nederland en een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Pensioenfonds Randstad (SPR). De Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep Nederland heeft ca. 220 leden / donateurs (medio 2018).

Wat de leden bindt is hun gezamenlijk arbeidsverleden bij de verschillende werkmaatschappijen van de Randstad Groep, hun ervaringen en betrokkenheid bij dit bedrijf. Als belangenbehartiger onderkent de vereniging in grote lijnen onderstaande doelstellingen.

Behoud van toekomstbestendig pensioen

  • Nominale zekerheid uitkeringen;
  • Indexering;
  • Geen kortingen;

Behoud koopkracht

  • Gelijke behandeling gepensioneerden en werkenden;
  • Evenwichtige verdeling van de lasten(-verlichting);
  • Fiscale maatregelen;
  • Compensatie zorgkosten;

    Medezeggenschap
  • Evenwichtige vertegenwoordiging belanghebbenden in het belanghebbendenorgaan (BO) van het pensioenfonds.

In 2016 is de vereniging als lid toegetreden tot de Koepelorganisatie van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).

Ons Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de leden:

peter bos

Peter Bos, penningmeester

Jan van der Zaag, secretaris,  info@vgrgn.nl

Willem Plessen, lid; 

Jan Hendrik Ockels, lid

Ineke van Meel

Pensioencommissie

Willem Plessen;
Jan Hendrik Ockels;
Wil Kitslaar;
(als vertegenwoordiger van de gepensioneerden Randstad Groep Nederland  in het Belanghebbenden Orgaan).

Kascommissie

Peter Bos;
Twee leden van de vereniging (jaarlijks te kiezen).

Activiteitencommissie

Dorine Wessels-van der Linden;
Hans de Blaauw;
Jan van der Zaag.

foto homepage: Rob van Hilten.